Orașul Copiilor logo
PEDonline

PEDonline

PEDonline este o aplicație profesională online dedicată evaluărilor și intervențiilor psihologice în cazul copiilor și adolescenților cu vârste cuprinse între 3 și 19 ani. Aplicația este administrată de o echipă de specialiști în psihologie și psihopedagogie specială sub coordonarea prof. univ. dr. Mircea Miclea, grupați în Centrul de Evaluare și Intervenție pentru Copii și Adolescenți (CEICA). PEDonline a fost creat pentru a răspunde nevoilor de evaluare psihocomportamentală, intervenție și prevenție utilizând tehnologii moderne și riguros fundamentate științific.

PEDonline oferă următoarele servicii de evaluare psihologica:

- evaluarea pregătirii pentru școală

- evaluarea nivelului de dezvoltare

- evaluare pentru consiliere în carieră

- evaluarea strategiilor de învățare și a motivației școlare

- evaluarea sănătății mentale

- autocunoaștere și dezvoltare personală

 

Beneficiarii acestor servicii sunt:

- copiii preșcolari

- copiii școlari

- adolescenții

- părinții

- specialiștii care oferă servicii copiilor precum psihologii, educatorii, profesorii, medicii de familie, pediatrii, pedopsihiatrii

- comunitatea

 

Serviciile PEDonline sunt recomandate în cazuri precum:

- note mici obținute la învățătură, în ciuda eforturilor depuse

- întârzieri în dezvoltarea limbajului, în comparație cu alți copii

- declin aparent nejustificat al performanțelor școlare

- slabă toleranță la frustrare

- îngrijorări sau anxietate excesivă, exprimată în refuzul de a se despărți de părinți, coșmaruri, refuzul de a merge la școală, refuzul de a participa la activități specifice vârstei;

- hiperactivitate, neastâmpăr

- accese de furie frecvente și inexplicabile, care apar în diverse contexte

- dificultăți în a rămâne concentrat pe o sarcină, dificultăți în finalizarea sarcinilor

- imaturitate emoțională, dificultăți în a relaționa cu ceilalți

- nesupunere, neascultare, încăpățânare, sfidarea față de figurile de autoritate

 

Evaluarea prin intermediul PEDonline se face prin parcurgerea următorilor pași:

1. Solicitarea evaluării. Solicitarea se face completând formularul de pe site, clientul urmând să primească un mail de confirmare după primirea solicitării.

2. Stabilirea pachet de evaluare. Un specialist CEICA analizează motivul solicitării dvs. și aloca pachetul de evaluare potrivit. Solicitantul primește un e-mail cu informații despre pachetul stabilit, tarif, modalitățile de plată și detalii privind modalitatea de confirmare a plății.

3. Confirmarea plății. După achitarea contravalorii pachetului de evaluare, clientul urmează să confirmați plata, accesând linkul din e-mailul primit și completând detaliile privind plata (nume și prenume plătitor, adresa, nr. și data documentului, banca plătitoare).

4. Alocarea psihologului. După verificarea detaliilor de plată este întocmită o factură fiscală pe care clientul va primi pe e-mail și i se va aloca un psiholog responsabil de caz. Clientul primește de asemenea un mail în care sunt oferite informații despre psihologul alocat.

5. Efectuarea testelor. Psihologul primește testele și chestionarele pe care cleintul trebuie să le completeze, acompaniate de un link ce îl conduce spre efectuarea online a testelor. Majoritatea testelor pot fi efectuate online, însă există pachete de evaluare care cuprind teste ce necesită o întâlnire față în față la sediul CEICA

6. Primirea raportului. După ce efectuarea testelor, psihologul analizează și interpretează rezultatele și întocmește un raport psihologic ce cuprinde analiza detaliată a rezultatelor, împreună cu o serie de concluzii și recomandări. În funcție de complexitatea cazului, această etapă poate dura de la câteva zile până la câteva săptămâni.

 

Modalități de plată

- plata prin OP, utilizând următoarele informații necesare pentru efectuarea plății:

Beneficiar: SC COGNITROM SRL

Cont IBAN beneficiar: RO52BRDE130SV72026311300

Banca beneficiar: BRD Cluj

- plata online cu cardul (prin PayU)

 

Testele utilizate de PEDonline evaluează:

 Nivelul general de dezvoltare (3-7 ani)

- prin intermediul a 36 de scale de screening al dezvoltării

- sunt evaluate competențele cognitive, sociale, emoționale, motrice, autonomia personală a

copiilor și prerechizitele școlarizării

Nivelul de dezvoltare neuropsihologică (3-12 ani)

- 11 probe de evaluare psihologică

- sunt evaluate: atenție și funcții executive, memorie, limbaj, procesare vizuospațială,

funcționare senzoriomotorie

Evaluarea aptitudinilor cognitive (12-19 ani)

- 24 de probe de evaluare

- sunt evaluate: abilitatea generală de învățare, abilitatea verbală, abilitatea numerică,

aptitudinea de percepție a formei, aptitudinea spațială, abilități funcționărești, abilități de

procesare a informației/rapiditatea în reacție, capacitate decizională

Evaluarea emoțiilor și comportamentelor / evaluarea sănătății mintale (3-19 ani)

- 15 chestionare

- sunt evaluate: riscul pentru a prezenta cele mai frecvente tulburări psihiatrice (în funcție de

grupa de vârstă a copilului), comportamente disruptive, strategii de gestionare a emoțiilor,

evaluarea avansată a anxietății, tulburări de comportament alimentar

Evaluarea temperamentului și personalității (3-19 ani)

- 6 chestionare

Evaluarea valorilor și intereselor (12-19 ani)

Evaluarea strategiilor de învățare (8-19 ani)

 

 

 

 

 

 

Scris la: 2015-10-13 21:43:42


PEDonline
Adresa: Piata 14 Iulie nr. 18
Sigismund Toduta cod: 400325
Cluj
Telefon:0364.881.771, 0756.164.680, 0745.808.216
Site: http://ped.cognitrom.ro/