Orașul Copiilor logo
FRCCF - Fundația Română pentru Copii, Comunitate și Familie

FRCCF - Fundația Română pentru Copii, Comunitate și Familie

Fundația Română pentru Copii, Comunitate și Familie este o organizație neguvernamentala centrata pe protecția copilului. Fundatia a fost înregistrată juridic în 1997, având ca unic fondator organizația britanică The Christian Children’s Fund of Great Britain (CCF GB).

Ariile prioritare de intervenție ale FRCCF sunt:

 - dezvoltarea comunitară urbană și rurală,

 - centrele comunitare /de zi pentru copii și tineri defavorizați în zone urbane și rurale

Grupul tinta este reprezentat de copiii si tinerii care provin din familii defavorizate, din mediul urban si rural.

Beneficiarii directi sunt copiii si tinerii aflati in situatii de risc, si familiile lor.

Beneficiari indirecti sunt comunitatile locale din care provin beneficiarii.

Obiective strategice:

 - familia: asigurarea fiecărui copil dreptul de a crește într-o familie sau într-un cadru familial

 - educația: asigurarea accesului fiecarui copil la educație în funcție de potențialul său

- sănătatea: acordarea ingrijirii speciale fiecărui copil cu nevoi speciale

 

Proiecte

Excursie pentru 26 de copii din centrele comunitare ale Fundației Române pentru Copii, Comunitate și Familie.

Excursia a avut loc in zona în zona Săcălaia-Sic-Nicula-Dej si a durat doua zile. 26 de copii, din centrele comunitare EveryChild și Dumbrava Roșie, însoțiți de 4 persoane adulte, au participat la o excursie in cadrul careia au vizitat Săcălaia, la cabana de pe malul Lacului Știucilor, stufărișurile de la Sic, mlaștina cu apă sărată și floarea de sare, excursie la Dej, vizită la Toroc, si vizită la Mănăstirea Nicula.

 

Vreau să termin școala și eu!

"Vreau să termin școala și eu" este un proiect pentru elevii din învățământul primar și secundar în vederea prevenirii părăsirii timpurii a școlii/ a abandonului școlar, în patru județe din două regiuni, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

Proiectul își propune facilitarea accesului la educație și creșterea nivelului de educație al elevilor care provin din medii defavorizate și sunt în risc de abandon școlar sau în risc de eșec școlar, în vederea includerii viitoare a acestora pe o piață a muncii care necesită forță de muncă din ce în ce mai flexibilă și mai bine pregătită. 400 de copii dintre cei mai vulnerabili sunt ajutați să nu abandoneze școala, 100 dintre părinții acestora vor afla de ce e crucial pentru copii să meargă la școală, iar 80 de persoane implicate în implementarea proiectului au învățat ce înseamnă egalitatea de șanse. În centrele de zi, copiii defavorizați vor primi ajutor pentru trece peste greutățile de acasă și peste dificultățile de la școală, avand parte de sprijin la teme, de meditații, de consiliere psihologică și psihopedagogică și de o masă consistentă în fiecare zi, de activități de timp liber și de socializare.

 

Rechizite pentru 400 de copii din centrele de zi ale FRCCF

Copiii din cele șapte centre de zi ale FRCCF au primit pachete cu rechizite pentru al doilea semestru al anului școlarPachetele au continut diferite caiete pentru discipline de studiu variate, creioane, stilouri, liniare, ascuțitori, acuarele etc. Copiii asistati de catre Fundația Română pentru Copii, Comunitate și Familie provin din familii numeroase, care nu își permit să le cumpere rechizitele absolut necesare, aproape jumătate dintre aceste familii trăind sub pragul minim de sărăcie.

Scris la: 2014-12-30 22:02:22


FRCCF - Fundația Română pentru Copii, Comunitate și Familie FRCCF - Fundația Română pentru Copii, Comunitate și Familie
Adresa: Strada Rene Descartes nr. 6
Cartierul Zorilor
Cluj
Telefon:0264-594893
Email: Email: frccf@frccf.org.ro
Site: http://www.frccf.org.ro
Facebook: https://www.facebook.com/frccf