Orașul Copiilor logo
Asociația Hans Spalinger

Asociația Hans Spalinger

Asociația Hans Spalinger este o asociație neguvernamentală, fără scop lucrativ, înființată în anul 2004, al cărei obiectiv este sprijinirea integrării copiilor, tinerilor, adulților și persoanelor vârstnice cu nevoi speciale sau aflate în dificultate sub aspect educațional, social economic și cultural. Grupul țintă al asociației este cel al copiilor cu dizabilități cu vârste între 3 și 18 ani, alături de părinții/aparținătorii și familiile acestora.

 

Servicii

Centru de zi

Obiectivul principal al centrului de zi este integrarea educațională și socio-culturală a copiilor cu handicap mintal sever și asociat de pe raza municipiului Cluj-Napoca. În cadrul centrului de zi fiecare copil beneficiază de un plan personalizat de intervenție. Fiecare caz este evaluat dinamic pentru a se stabili direcțiile de intervenție, iar programele terapeutice sunt monitorizate permanent.

Sunt vizate următoarele dimensiuni:

- evaluarea dinamică și funcțională a cazurilor

- intervenții specifice

- formarea autonomiei personale

- stimularea cognitivă

- ludoterapia

- socializarea

- terapie ocupațională.

Activitățile au un rol complementar față de activitățile didactice și au drept scop:

- dezvoltarea autonomiei personale

- valorificarea și dezvoltarea intereselor și aptitudinilor elevilor

- organizarea judicioasă și atractivă a activităților non-formale și informale

 

Centru de pedagogie curativă

Centrul funcționează în baza unui parteneriat public-privat între Asociația Hans Spalinger, Federația de Pedagogie Curativă din România, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr 1 Cluj și ISJ Cluj și realizează integrarea școlară a beneficiarilor, aceștia fiind școlarizați pe linia de învățământ special de stat – alternativa educațională de pedagogie curativă. Centrul are drept obiectiv principal asigurarea accesului la școlarizare pentru copii cu handicap mintal sever prin metode specifice alternativei de pedagogie curativă. Participarea în cadrul programului oferă elevilor:

- dobândirea de cunoștințe

- educație formală

- formarea de deprinderi

- activități corectiv-compensatorii

 

Centrul de consiliere pentru părinți

 

Centrul consiliază părinții pe diferite dimensiuni, dezvoltând, în același timp abilități terapeutice. Părinții sunt educați în legătură cu metodele folosite de asociație, centrul reuțind să își  extindă intervenția în context familial. Obiectivele principale ale centrului sunt următoarele:

- dezvoltarea unei atitudini optime de relaționare în cadrul familiei în care apare un copil cu dizabilități

- consilierea părinților pe dimensiunile dizabilitate, relații familiale, relația părinte-copil cu nevoi speciale, dezvoltarea de abilități co-terapeutice

Pentru atingerea obiectivului, centrul propune o serie de activități precum:

- evaluarea setting-ului familial

- analiza nevoilor

- ședințe de consiliere individuale și de grup

- furnizarea de manuale pentru părinți

- seminarii informative pe diverse tipuri de dizabilități

- workshp-uri pentru dezvoltarea de abilități co-terapeutice

 Centrul se adresează părinților/aparținătorilor, membrilor familiei copilului încadrat în centrul de zi și de pedagogie curativă și altor părinți care se adresează centrului sau sunt îndrumați de alte instituții.

 

Scris la: 2015-10-13 20:45:11


Asociația Hans Spalinger Asociația Hans Spalinger
Adresa: Strada Albac nr. 21
Gheorgheni cod: 400450
Cluj
Telefon:0740.248.557
Site: http://ahs.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/AHScluj